Design sprint bij Brussels Airlines

De handbagage die passagiers mee nemen past vaak niet in het vliegtuig en moet daarmee op het laatste moment bij de gate worden afgenomen. Dit leidt tot operationele problemen en is zeer vervelend voor de passagiers. Pleisters plakken werkt niet meer, dus er moest een radicale nieuwe oplossing komen. Om die te bedenken zijn Sven de Laaf (7evens) en ik gevraagd een design sprint van een week te leiden. We zijn de week begonnen met het interviewen en observeren van flight crew, ground staff, en uiteraard passagiers. Op basis van deze inzichten hebben we ideeen bedacht en een prototype gemaakt. Dit prototype hebben we getest met passagiers, de staff en crew. het eindresultaat hebben we gepresenteerd aan hoger management en die waren zeer onder de indruk van de uitkomst! Dit heb ik gedaan vanuit mijn functie bij de TU Delft.

Ieders rol in het realiseren van de strategie

Het MT van een groot bouwbedrijf wilde een teambuilding activiteit met inhoud. We hebben gekozen om met LEGO Serious Play aan de slag te gaan en te kijken naar de strategie. Wat is de strategie van de organisatie en wat is ieders rol om die strategie te realiseren? Een mooi middel om de uitdagingen die daarin binnen het team spelen bespreekbaar te maken!

Innovatief inkopen bij de Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag wilde beter op de hoogte zijn van wat er in de markt speelt, wat de behoeften zijn, en hoe zij toekomstbestendig kunnen inkopen. In een vier-daagse training heb ik samen met Ruth Delfgaauw van Being A Designer 25 deelnemers kennis laten maken met ‘design thinking’ en hoe dat kan helpen de vraag achter de vraag te begrijpen en een beeld te vormen van wat er echt nodig is voordat een uitvraag wordt geformuleerd.

Innovatie & samenwerking bij het Ministerie van Sociale Zaken

In een korte workshop hebben de deelnemers van het ministerie kennis gemaakt met de problemen die er kunnen spelen in een samenwerking en zijn zij zelf an de slag gegaan met een casus om te leren wat mogelijke oplossingen hierin zijn.

Een nieuwe strategie voor Royal Haskoning DHV

Zij hebben een nieuwe strategie geschreven en die moest gaan leven bij de werknemers. Daarnaast wilde zij creatieve andere manieren van denken inbrengen in de organisatie. Met Lego Serious Play (ik ben gecertificeerd) heb ik samen met een collega van Being A Designer, een sessie ontworpen waarbij de deelnemers kennis konden maken, zowel met Lego Serious Play, als met de strategie zodat die strategie voor hen meer ging leven.

Een toekomstvisie voor de Rotterdamse Haven

Het Havenbedrijf Rotterdam, als ook de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors wilden samen discussiëren over de toekomst van de sector en de rol van innovatie hierin. In een sessie van een dag hebben ik samen met collega’s van Tekkoo de ‘journey’ van een vrachtschip ik kaart gebracht en verschillende technologie en inspirerende sprekers laten vertellen over hoe zij industrieën veranderen. Op basis van de journey en de inspiratie presentaties hebben we gekeken hoe de industrie kan (en moet) veranderen om zijn waarde te behouden.

Een nieuwe HR visie voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie

In dit team was een nieuwe visie bedacht, maar had men de indruk dat het nog zeer divers naar gekeken werd. Met Lego Serious Play hebben we alle individuele beelden die men had mbt de visie tastbaar gemaakt om vervolgens te kijken daar een gezamenlijke visie uit gemaakt kon worden waar iedereen achter stond en zijn beeld bij kon vormen.

Een overzicht van wat de KLM trainees willen leren in het Design Doing programma

De trainees van KLM worden door de TU Delft de komende jaren getraind op ‘Design Doing’. Om scherp te krijgen wat ze in dit programma de komende jaren willen leren en hoe zij zich willen ontwikkelen hebben we, ook weer met Lego Serious Play, eerst de problemen in kaart gebracht wat typisch is voor de manier van werken van de KLM organisatie. Vervolgens hebben zij gebouwd wat zij willen ontwikkelen binnen het KLM-TU Delft Design Doing programma. Dit resulteerde in een overzicht van wat zij uit het programma willen halen voor de komende jaren. Dit heb ik gedaan vanuit mijn functie bij de TU Delft.

Ieders rol binnen innovatie op bagage reclaim op Schiphol

In deze sessie hebben we met verschillende mensen die werken aan bagage reclaim eerst de bestaande problemen in kaart gebracht en vervolgens zijn we gaan kijken hoe zij ieder op stukjes verandering wilde maken en is daar een gezamenlijke innovatie agenda uit ontstaan. Dit heb ik gedaan vanuit mijn functie bij de TU Delft.

Service design bij de partners van Yellow Cats

Bij een bijeenkomst van de Yellow Cats waren deelnemers van verschillende bedrijven (Heineken, Transavia, Kadaster, etc.). In deze sessie op Schiphol hebben we de deelnemers kennis laten maken met Service Design. We hebben ze een passagiers journey laten maken, emoties van passagiers en werknemers boven laten krijgen (we zaten in de terminal, dus we zijn letterlijk naar beneden gelopen om inzichten te verzamelen). Vervolgens hebben we ze services laten ontwerpen om oplossingen te bieden voor problemen die zij tegenkwamen.

Interventie bij een grote NL gemeente & groot bouwbedrijf

Tussen het bouwbedrijf en de gemeente liep de samenwerking zeer stroef. Dit leverde vertraging op in de bouw en frustratie bij beide partijen. Met een collega van Vlonck hebben we een interventie gedaan in deze samenwerking om scherp te krijgen wat de dieperliggende problemen waren die de samenwerking in de weg zaten. Een duidelijk verschillende manier van werken en verschilden belangen zaten hier in de weg en hebben we expliciet kunnen maken.

Beter samenwerken met partners bij DSM

Binnen DSM wilde men beter voorbereid zijn en beter begrijpen welke problemen spelen in de samenwerking met partners. Met de deelnemers zijn we, op basis van een casus, gaan kijken welke problemen er spelen en wat mogelijke oplossingen zijn voor deze problemen.