Trainen van een design aanpak

Doel

Kennismaken met een design aanpak.

Resultaat

Inzicht in hoe je, met een design aanpak, een sessie, een proces, of bijvoorbeeld een interactie met een andere persoon of afdeling kan ontwerpen om zo je rol goed te vervullen.

Aanpak

De KLM & TU Delft hebben een samenwerking om te leren over een design aanpak binnen organisaties. Samen met Ruth Delfgaauw van Being A Designer heb ik een training gegeven aan de trainees van KLM om deze aanpak te ervaren en daar over te leren. Met LEGO Serious Play hebben de trainees gebouwd wat hun rol is binnen de KLM organisatie. Daarna hebben we uitgebreid geflecteerd over hoe je, door middel van design, een sessie, een proces, of bijvoorbeeld een interactie met een andere persoon of afdeling kan ontwerpen om zo je rol goed te vervullen.

Leren door te doen

Doel

Ervaren van een design aanpak om de waarde ervan te ontdekken.

Resultaat

Nieuwe inzichten op een casus.
Duidelijk beeld van de waarde van een design aanpak voor Ford R&D.

Aanpak

In een driedaagse zijn we met een casus aan de slag gegaan. We zijn gaan kijken welke kennis er allemaal al lag en welke kennis miste. Op basis daarvan zijn we met gebruikers en andere relevante stakeholders in gesprek gegaan over hun behoefte. Op basis van die behoefte hebben we een nieuw concept ontwikkeld wat we tot een eenvoudig prototype hebben uitgewerkt om meteen weer feedback te krijgen van toekomstige gebruikers. Elke dag hebben we aan het einde uitgebreid geflecteerd op de methodieken en het gedachtegoed vanuit Design dat we hebben toegepast om te leren wat de waarde is van deze aanpak.

Samen ervaren van een design aanpak

Doel

Ervaren van prototype technieken.

Resultaat

Inzicht in verschillende mogelijke technieken. Inzicht in de waarde van de verschillende technieken en wanneer je de ene of andere techniek inzet.

Aanpak

Als onderdeel van de Innovation Week op Schiphol mocht ik een inspiratie workshop faciliteren. Ik heb de deelnemers laten zien wat voor verschillende prototype technieken je kan gebruiken en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende methodieken en wanneer je welke methodieken wel of niet inzet. Uiteraard door de verschillende methodieken vooral ook zelf te ervaren.

Prototypen van innovatie