Begeleiden van innovatie netwerken

Doel

Creëren van een boost in de industrie om bagage services een stap verder te brengen.

Resultaat

Inzicht in de verschillende behoeftes en belangen van de verschillende partijen in de sectorInzicht in de barrières die nog opgelost moeten worden om te komen tot implementatie van bagage services.
Samengebrachte initiatieven die er liepen voor bagage services.
Een gezamenlijk beeld in de industrie over wat er nodig is om tot implementatie te komen van bagageservices.

Aanpak

Vanderlande heeft mij gevraagd om in de luchtvaart-sector de verschillende Nederlandse partijen die iets doen rondom bagage services bijeen te brengen om samen te kijken welke barrières overwonnen moeten worden om tot pilots en implementatie te komen. Op basis van individuele interviews met alle partijen hebben we in nationale en internationale gezamenlijke sessies gekeken welk doel we samen willen bereiken, welke barrières daar nog in de weg staan en wat er nodig is om het doel te bereiken. 

Een boost voor de luchtvaart-sector

Doel

Samenwerking opzetten met kennisinstellingen.

Resultaat

Inzicht in de onderwerpen waarop het interessant is om met kennisinstellingen aan de slag te gaanInzicht in hoe kennisinstellingen georganiseerd zijn en wat voor kennisinstellingen belangrijk is.
> Inzicht in de eigen belangen in de samenwerking met kennisinstelling.
> Een structuur voor hoe er met kennisinstellingen kan worden samengewerkt.

Aanpak

Met de opdrachtgevers ben ik in verschillende sessies gaan kijken naar wat hun behoeftes waren in het samenwerken met kennisinstellingen en heb ik hen veel uitgelegd over hoe kennisinstellingen zijn georganiseerd en wat er voor kennisinstellingen en onderzoekers belangrijke waarden kunnen zijn. Vervolgens zijn we gaan kijken op welke onderwerpen het interessant zou kunnen zijn om de samenwerking met kennisinstellingen aan te gaan. Op basis daarvan gaan we met verschillende kennisinstellingen en onderzoekers in gesprek om te kijken hoe zij elkaar in de toekomst kunnen gaan versterken.

Samenwerken met kennisinstellingen

Doel

Reflecteren op onze aanpak en die uit het netwerk bij het innoveren in ecosystemen.

Resultaat

Inzicht in de aanpak, de tools, context variabelen, milestones en mindset die nodig is/zijn voor innovatie in ecosystemen
Kennisuitwisseling tussen de innovatiemanagers van de verschillende deelnemende bedrijven.

Aanpak

In een sessie heb ik de deelnemers stap voor stap laten nadenken over wat hun proces is, welke tools zij in de processtappen gebruiken, welke contextvariabelen er in de processtappen nodig zijn, welke milestones er in de stappen gehaald moeten worden en welke mindset er gedurende het proces nodig is. In kleine groepen hebben de deelnemers hier samen over gediscussieerd, kennis uitgewisseld en dat met de groep gedeeld. 

Leren over onze aanpak voor innovatie in ecosystemen

Doel

Komen tot een projectvoorstel met een passend consortium.

Resultaat

Ingediend projectvoorstel ‘Reframing Food’.
Een divers consortium van gevestigd bedrijven, startups en kennisinstellingen die hier samen mee aan de slag wilden.

Aanpak

Met de opdrachtgever hebben we op basis van wat eerste ideeën die er lagen een wensenlijstje gemaakt van partijen die we zouden willen betrekken. We zijn deze partijen gaan benaderen om vroeg in het proces in gezamenlijke sessies te kijken wat onze gezamenlijke ambities kon zijn. In een iteratief proces hebben we met verschillende partijen (overheid, industrie, startups, en kennisinstellingen) gekeken hoe wij samen het verschil zouden kunnen maken. Met uiteindelijk meer dan 60 geïnteresseerd om aan te haken hebben we een voorstel ingediend.

Het verschil maken in de voedselwereld