Wat is networked innovation?

Networked innovation is de samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties in innovatietrajecten. In deze projecten hebben deze mensen verschillende kennis die moet worden gedeeld en geïntegreerd en nieuwe kennis moet worden gecreëerd.

Wat beïnvloed networked innovation?

De samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties kan op verschillende niveaus door diverse factoren worden beïnvloed. Dit kan variëren van de individuele skills van de persoon in het team, tot de verschillende manieren van werken van de beide organisaties en eigenlijk alles daar tussen in. Katinka Bergema heeft in haar promotie onderzoek aan de TU Delft factoren die de samenwerking kunnen beïnvloeden in kaart gebracht. In dit onderzoek zien we dat organisatie-factoren; zoals de verschillende manieren van werken, verschillende strategische doelen en bijvoorbeeld verschillende hiërarchieën een grotere rol gaan spelen in de samenwerking tussen organisaties in vergelijking tot samenwerking binnen de organisatie.

Hoe ga je om met de moederorganisatie in networked innovation?

Er zijn heel veel verschillende manieren om om te gaan met de organisatie-factoren indien deze de samenwerking beïnvloeden. Welke aanpak past bij het gegeven probleem hangt van veel zaken af, wat past bij de organisatie, wat past bij de persoon, wat past bij de verdere context van het probleem etc etc. Katinka Bergema heeft in haar promotie onderzoek aan de TU Delft een heel scala aan aanpakken gevonden voor de verschillende organisatie-factoren.

Samen met u kan Zwaluw de meest passende oplossing zoeken voor de uitdagingen waarvoor u gesteld wordt.