De naam Zwaluw

De naam Zwaluw komt van de zwaluwstaart verbinding: beide losse delen moeten feilloos in elkaar passen en hebben ieder hun eigen functie. In samenwerkingen tussen organisaties om te innoveren is dit eigenlijk niet anders; in de verbinding moeten de organisaties goed samen kunnen werken, maar beide organisaties behouden hun eigen identiteit.

Daarnaast is de zwaluwstaart verbinding een weergave van innovatie en techniek en kan deze gemaakt worden door vakmanschap. Als laatste kan de zwaluw vanuit zijn vogelperspectief de samenwerking aanschouwen en daarmee tot oplossingen komen die van binnen uit de organisaties niet te vinden zijn.

Geschiedenis van Zwaluw

Zwaluw is ontstaan naar aanleiding van het promotieonderzoek van Katinka Bergema aan de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. In haar promotieonderzoek heeft Katinka de laatste jaren onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties in innovatieprojecten. In een eerste studie naar de ontwikkeling van de Senseo door mensen van Philips en Douwe Egberts heeft zij gezien dat organisatiefactoren een rol gaan spelen. Dit zijn bijvoorbeeld factoren als de verschillende manieren van werken van de organisaties, verschillende doelen, maar ook verschillende hiërarchieën en commitment van de organisaties. In een vervolg studie heeft zij 35 ervaren innovatiemanagers bij grote bedrijven zoals bijvoorbeeld, Philips, Unilever, Schiphol, Essent, DSM) geïnterviewd om te analyseren hoe men nu met deze ‘problemen’ omgaat op het moment dat ze zich voordoen in de samenwerking. Op basis hiervan heeft zij een breed scala aan activiteiten gevonden die een oplossing kunnen bieden wanneer de samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties lastig is of zelfs kunnen voorkomen dat deze situaties ontstaan.

De ambities van Zwaluw

Op basis van onderzoek aan projectmanagers en betrokkenen handreikingen geven hoe zij met de problemen om kunnen gaan die spelen in samenwerkingen en hen daarmee in hun dagelijkse praktijk verder te helpen. Veel van het onderzoek naar samenwerking tussen organisaties wordt gedaan op een organisatie niveau of wanneer naar de mensen in de samenwerking wordt gekeken eindigt het vaak met het advies dat de situaties goed gemanaged moeten worden. Op basis van het onderzoek van Katinka, waarin zij heeft geanalyseerd welke aanpakken mogelijk zijn om dat te managen, kan Zwaluw projectmanagers helpen om dat in hun dagelijkse praktijk ook werkelijk effectief te managen.